برنامه و بودجه

رایزنان محترم، شما می بایست برنامه و پیشنهادهای خود را در قالب یک درخواست برای بنیاد سعدی ارسال فرمایید. این درخواست باید در سامانه بودجه بنیاد سعدی ثبت شود.

فیلم آموزشی زیر کلیه مراحل را به طور کامل توضیح داده است. لذا علاوه بر درخواست باید اطلاعات فارسی آموزانی که در دوره های شما شرکت کرده اند را نیز وارد نمایید. برای این مورد از لینک فرم ورود اطلاعات در همین صفحه اقدام نمایید.                   

                                                                                                                                                                                      فیلم آموزشی

                                                                                                                                                                     فرم ورود اطلاعات

در صورت وجود هر گونه سوال با  واحد فناوری اطلاعات بنیاد سعدی در ارتباط باشید:

تلفن: 00982122414366

ایمیل: it@saadifoundation.ir

 

.

.

.

..