ثبت نام دوره

دوره غیر‌همزمان روش تدریس زبان فارسی-Virtual Persian Teaching Training Course

شروع 1398/12/22

پایان 1399/12/15

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 1,500,000 ريال

متقاضیان خارج ایران
20 ريال
متقاضیان داخل ایران
1,500,000 ريال

شروع: 1398/12/22

پایان: 1399/12/15

مهلت ثبت نام : 1399/10/30

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 1000

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

دسته بندی: تربیت مدرس

کد : 302

توضیحات مبلغ : برای متقاضیان داخل ایران 150 هزار تومان
برای متقاضیان خارج از ایران 20 یورو
لینک گروه پشتیبانی: b2n.ir/esupport
لينك ويدئوی راهنمای ثبت‌نام: https://b2n.ir/eguide
*** حداكثر مدت حضور در دوره و شركت در آزمون پايانی سه ماه پس از ثبت نام است.***