نظر سنجی بخش فنی دوره های مجازی
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل
نام دوره ای که در آن شرکت کردید
میزان رضایت از پشتیبانی فنی (راهنمایی و پاسخگویی پشتیبان های فنی)*
آیا با قطعی تصویر رو به رو بودید؟
آیا در دریافت صدا مشکل داشتید(دقت کنید که باید مطمئن باشید ایراد از دستگاه شما نیست و سامانه مشکل داشته)
میزان رضایت از اطلاع رسانی آموزشی (زمان دوره و سایر امور)
در صورت وجود نظر، انتقاد و پیشنهاد در این بخش اعلام فرمایید